חזון וערכים

החזון והערכים לפיהם פועלת חברת אמנת התוו את דרכה כבר מיום הקמתה. השירות, האחווה והראייה ארוכת הטווח הובילו את פעילות הקבוצה לאורך השנים. אנו באמנת מאמינים כי הבסיס לחברה מצליחה הפועלת בעקביות הם אותם ערכים המאירים את דרכה והחזון המצביע על הכיוון אליו היא צועדת.