אמגון בע"מ  – 65%

אמגון טבת תעשיות בע"מ – 50%

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ  – 100%

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ – 98%

אמיקן ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה – 100%

טרייפלסייבר אבטחת מידע בע"מ 50%

מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ – 50%

גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ – 100%

סיסנת תכנה בע"מ – 94.4%.

מיתאם מיון והשמה בע"מ – 100%

טסנת בדיקות תכנה בע"מ – 100%

מפעילי תדיעד בע"מ – 74%

אמנת אי אס אל בע"מ – 90%

קונקור מערכות בע"מ – 100%