באיזור הבא ישנם תמונות לא מונגשות של נתונים גרפיים

למעבר לתיאור התמונה בטקסט לחץ כאן

נתוני מחזור* (במיליוני ₪)