הנהלת קבוצת אמנת

מייסדים ומנהלים

אברהם אסף, יו"ר

אברהם אסף, יו"ר

ממייסדי הקבוצה ופעיל בה משנת 1970.
משמש כיו"ר דירקטוריון אמנת וכדירקטור בחברות הבנות של הקבוצה.

שמואל בראור, דירקטור

שמואל בראור, דירקטור

ממייסדי הקבוצה ופעיל בה משנת 1970.
משמש כדירקטור באמנת ובחברות הבנות של הקבוצה.

שמואל אלפסי, מנכ"ל

שמואל אלפסי, מנכ"ל

מהנדס תעשיה וניהול עם ניסיון של יותר מ- 30 שנה בניהול וביצוע פרויקטים מורכבים בתחומי ייעוץ אסטרטגי, פיתוח עסקי, תכנון ויישום מתחמים חכמים, ועוד.
בעל מומחיות ייחודית בייעוץ ליחידות עילית ולגופים ביטחוניים מיוחדים.

ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת – אריה ברן

חברת ועדת הביקורת – ענת זליצקי

חברת ועדת הביקורת – ליאורה קצנשטיין

מבקרת פנימית של החברה – אורית גדות הורניק

יועצים משפטיים

מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדויין עורכי דין

שיבולת ושות' עורכי דין

כספים

מנהל הכספים – פיליפ פנטון, רו"ח

סמנכ"לית בקרה פיננסית – קלאודיה דרוקר, רו"ח

עוזר חשב – ציון גיאת, רו"ח

רואה החשבון המבקר של החברה -  זיו האפט רואי חשבון BDO

דירקטורים

דירקטור - אילן שחם

דירקטור – הדס בראור

סגן יו"ר פעיל – ערן אסף

דירקטורית בלתי תלויה– ענת זליצקי

דירקטור מטעם הציבור – אריה ברן

דירקטור מטעם הציבור – ליאורה קצנשטיין